Nynäshamns Djurklinik

Vaccinationer

hund+kattVaccinera din hund

Hundar vaccineras rutinmässigt mot parvo (hundpest), valpsjuka och hepatit. En grundvaccination görs vid 8 och 12 veckors ålder samt vid 1 års ålder. Därefter förnyas vaccinationen vart tredje år. Som komplement kan du även skydda din hund mot kennelhosta. Grundvaccination mot kennelhosta görs vid 8 och 12 veckors ålder samt vid 1 års ålder. Därefter ges vaccinet en gång per år. 

Om hunden ska åka utomlands krävs rabiesvaccinationer med mera.
Se vidare under rubriken ”Resa med ditt husdjur”.

Priser

  • DHP (Parvo, valpsjuka, HCC) – 540:- 
  • DHPPi (Parvo, valpsjuka, HCC, kennelhosta) - 590:- 
  • Pi (kennelhosta) – 440:- 
  • KC (nosvaccion/kennelhosta) – 480:- 
  • DHP + KC – 740:- 
  • Rabies – 640:- 

 

Vaccinera din katt

Katter vaccineras rutinmässigt mot kattpest och kattsnuva. En grundvaccination görs vid 8 och 12 veckors ålder samt vid 1 års ålder. För att skydda din katt mot kattsnuva krävs därefter årlig omvaccinering. Vaccinationen mot kattpest måste förnyas vart tredje år. Om katten ska åka utomlands krävs rabiesvaccination med mera. Kontakta oss gärna för mer information.

Priser

  • Tricat (kattpest, kattsnuva) – 480:- 
  • Ducat (kattsnuva) – 440:- 
  • Rabies – 640:- 


För vaccinationer gäller rabatterat pris för tre eller fler djur, som vaccineras vid samma tillfälle, med samma ägare.